Lịch sử hình thành và phát triển

Năm 2008 Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Thanh niên xung phong (viết tắt là Công ty ADECO) được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0306320462 do Sở Kế hoạch Đầu tư cấp. Đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp như chăn nuôi, sản xuất con giống, sản xuất thức ăn chăn nuôi,…

Tìm hiểu Lịch sử hình thành & Phát triển

Tầm nhìn và sứ mệnh

Với phương châm hoạt động “Thực phẩm an toàn – Nhà nhà an tâm”, Công ty xây dựng Chuỗi thực phẩm an toàn. Cung cấp sản phẩm sạch đến người tiêu dùng trên cả nước.

Tầm nhìn và sứ mệnh

Thành tựu đạt được

Sau gần 10 năm hoạt động Công ty đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ.

Tìm hiểu về thành tựu