Đang cập nhât…

 • 2013

  Khánh thành nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi

  Adeco khánh thành nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, dây chuyền sản xuất hiện đại theo công nghệ Châu Âu, công suất thiết kế 90.000 tấn sản phẩm/năm

 • Đầu tư dây chuyền xử lý trứng công nghệ Châu Âu

  Adeco đầu tư dây chuyền xử lý trứng hiện đại, tiên tiến của Châu Âu

 • Xây dựng trại gà đẻ trứng thương phẩm thứ 2

  Adeco xây dựng và khánh thành Trại chăn nuôi gà đẻ trứng thương phẩm thứ 2

 • 2010s

  Xây dựng trại heo thế hệ Cụ Kỵ

  ADECO xây dựng dự án chăn nuôi heo thế hệ Cụ Kỵ tại tỉnh Bình Dương

 • 2009

  Xây dựng trại gà đẻ trứng thương phẩm

  Adeco xây dựng và khánh thành Trại chăn nuôi gà đẻ trứng thương phẩm

 • 2008

  Adeco ra đời

  Công ty Cổ phần Phát triển Nông nhiệp Thanh niên xung phong (Viết tắt là Adeco) được thành lập vào ngày 08/12/2008