Trang chủ » Xác định tỷ lệ tiêu hóa protein và axit amin hồi tràng biểu kiến trên lợn của một số nguyên liệu TACN ở Việt Nam

Xác định tỷ lệ tiêu hóa protein và axit amin hồi tràng biểu kiến trên lợn của một số nguyên liệu TACN ở Việt Nam

Hiện nay ở Việt Nam, những công trình nghiên cứu tiêu hóa hồi tràng trên lợn còn tương đối ít và còn hạn chế trên một số ít nguyên liệu. Những kết quả đã đạt được chưa thể đáp ứng yêu cầu xây dựng khẩu phần ăn cho lợn dựa trên các chất dinh dưỡng tiêu hóa của rất nhiều loại nguyên liệu hiện nay.

 

Do đó, các nhà khoa học thuộc Phân viện Chăn nuôi Nam bộ – Viện Chăn nuôi đã tiến hành nghiên cứu này để xây dựng một cơ sở dữ liệu về tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng các chất dinh dưỡng và axit amin của các loại nguyên liệu thức ăn cho lợn là cần thiết để đánh giá một cách chính xác giá trị dinh dưỡng thức ăn và đồng thời đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của các nhà chăn nuôi trong việc lập khẩu phần tối ưu cho lợn.

Xác định tỷ lệ tiêu hóa protein và axit amin hồi tràng biểu kiến trên lợn của một số nguyên liệu TACN ở Việt NamHình minh họa.

 

Nghiên cứu được tiến hành trên 104 lợn đực thiến giống Yorkshire x Landrace có khối lượng 32± 3 kg. Thiết kế theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên, chia làm nhiều đợt thí nghiệm, thời gian cho 1 đợt là 14 ngày. Mẫu dưỡng chấp được lấy vào ngày thứ 14 sau khi cho ăn 9 giờ, lợn đã được giết và dịch hồi tràng được thu thập ngay lập tức ở 20 cm của đoạn cuối hồi tràng. Kết quả cho thấy các loại nguyên liệu cung cấp năng lượng có chất lượng tốt và tỷ lệ xơ thấp sẽ có tỷ lệ tiêu hóa protein và axit amin cao hơn nguyên liệu có chất lượng kém và tỷ lệ xơ cao.

 

Các loại nguyên liệu cung cấp protein có nguồn gốc động vật và có hàm lượng protein cao sẽ có kết quả tiêu hóa protein axit amin cao hơn các nguyên liệu có nguồn gốc thực vật và hàm lượng protein thấp. Trong cùng loại nguyên liệu nhưng cách chế biến khác nhau sẽ có kết quả tiêu hóa khác nhau. Tỷ lệ tiêu hóa các axit amin thiết yếu hồi tràng biểu kiến của nhóm nguyên liệu cung cấp năng lượng tương đương với nhóm nguyên liệu cung cấp protein nhưng thấp hơn về tỷ lệ tiêu hóa protein.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Name *